1 thought on “ANG LAKI SA LAYAW, KARANIWA’Y JEPROKS

  1. hoy indi ah
    yun ay ganto
    ang laki sa layaw karaniway hubad
    sa bait at muni sa hatol ay salat
    masaklap na bunga ng maling paglingap habag ng magulang sa irog na anak

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.