ending ng mad men

ending ng mad men? ok ang last episode ng mad men para sa akin, except yung ending ni peggy. bakit ba kailangan niyang ma in-love sa kasama niya? parang contrived ang storya at hindi naman kailangan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.