ULYANIN

kanina sa banyo, muntik ko nang lagyan ng toothpaste ang pang-ahit ko. kung nagkataon sana, hehehe, sugat-sugat ang gilagid ko. (pregnant pause, habang nagmumuni-muni)…

…sabagay, maigi na iyon. kung shaving cream ang mailagay ko sa aking toothbrush, bubula bibig ko. bad yon.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.